picture

 

Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualiti Perkhidmatan Majlis Daerah Bau


Borang Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan

Sila lengkapkan Borang Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan ini bagi tujuan mempertingkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan Majlis Daerah Bau kepada komuniti.

Kerjasama anda amat dihargai.

Terima kasih.