picture

 

BAHAGIAN PENGUATKUASA


FUNGSI TERAS 
 
  • Penguatkuasaan Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan 1996, Undang-undang Kecil, Akta dan Peraturan yang berkaitan.
 
  • Menyediakan laporan penguatkuasaan mingguan. 
 
  • Mengeluarkan notis dan mengambil tindakan undang-undang terhadap pesalah yang enggan mematuhi peraturan dan peruntukan berkanun.