picture

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KORPORAT


FUNGSI TERAS 
  • Memudahkan program dan projek sosial, ekonomi dan alam sekitar yang dimulakan oleh masyarakat.
 
  • Membantu komuniti dalam mengurus dan mengendalikan perubahan.
 
  • Memperkasa dan mengekalkan pembangunan komuniti.
 
  • Menggalakkan semangat sukarela dalam kalangan belia.
 
  • Mempromosikan Pelancongan Berasaskan Komuniti seperti inap desa, budaya, pengembaraan dan pelancongan alam semula jadi (CAN).
 
  • Mengurus perpustakaan awam dan perpustakaan kampung/pusat sumber.
 
  • Urusetia Kemiskinan Bandar Program Pembasmian (PPKB)
 
  • Mengurus perihal Korporat Majlis