picture

 

Visi dan Misi


VISI

Greater Bau For All


MISI

We are commited to sustainable socio-economic development for all through good governance. 

 

 

OBJEKTIF MAJLIS DAERAH BAU

 

  • Memantapkan kapasiti dan keupayaan Majlis dalam meningkatkan sistem pengurusan perkhidmatan Majlis yang lebih dinamik
  • Memperkasakan tadbir urus dan menerapkan nilai-nilai murni ke arah kecemerlangan Majlis.
  • Memperkukuh dan memantapkan lagi sumber hasil Majlis.
  • Mewujudkan lebih banyak lagi kemudahan infrastruktur awam yang terancang untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat setempat seterusnya mewujudkan persekitaran indah.
  • Memberiperkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dari segi pembangunan,kebersihan,keindahan,kesihatan dan keselesaan hidup.
  • Memantapkan kolaborasi strategik dengan pelbagai jabatan/agensi.