picture

 

BAHAGIAN KERJA RAYA


FUNGSI TERAS 
  • Pelaksanaan projek pembangunan.
 
  • Penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan, seperti jalan raya, pembetung/longkang, jambatan, lampu jalan, taman, dan bangunan.
 
  • Mengurus dan memproses dokumen dan kontrak tender.
 
  • Memproses permohonan kelulusan pelan bangunan dan pengeluaran sijil bangunan kecergasan (permit pekerjaan).
 
  • Pemantauan dan penyeliaan projek
 
  • Menyediakan laporan prestasi projek pembangunan.