Laman Web Rasmi Majlis Daerah Bau

Berkhidmat Berkualiti Untuk Semua

Tentang Majlis Daerah Bau

Sejarah penubuhan Pihak Berkuasa Tempatan seluruh Sarawak adalah di bawah Ordinan Kuasa Tempatan 1948, (Local Authorities Ordinance 1948) di bawah pemerintahan Kerajaan British. Dengan adanya Ordinan tersebut, penggubal undang-undang tempatan (Law Makers) memberi kuasa kepada Governor untuk menubuhkan satu badan yang digelar Pihak Berkuasa Tempatan (Local Authority) atau ada juga yang digelar "Local Council'. Semua Pihak Berkuasa Tempatan melaksanakan kuasa masing-masing yang telah diperuntukkan di bawah Ordinan tersebut dan diberikuasa untuk menggubal Undang-Undang Kecil yang digelar "Local Council By-Laws" yang mana harus dipatuhi oleh semua penduduk tempatan di bawah budang kuasa Pihak Berkuasa Tempatan tertentu.

Seterusnya

Berita Terkini