Profail Ahli - Ahli Majlis Daerah Bau Tahun 2023 - 2025

 

Profail Ahli - Ahli Majlis Daerah Bau Tahun 2023 - 2025


SENARAI NAMA
 
NAMA AHLI MAJLIS JAWATAN NO. TEL
 TUAN CONSTANTINE GERALD DAVID ANAK JONAS Pengerusi 012-2073530
 KR. WILLIAM DING Timbalan Pengerusi 013-8067128
 KR. DOHEK AK NYOGEM Ahli Majlis 017-2146616
 KR. WILTA AK UJAH Ahli Majlis 013-3592338
 KR. PATRIC AK JEBENG Ahli Majlis 013-8003088
 KR. WEJOK AK TOMIK Ahli Majlis 017-8082010
 KR. PREM AK NOTES Ahli Majlis 017-8047820
 KR. DILON KURON MEJOH Ahli Majlis 012-3940064
 KR. YOUSLI AK MIHOS Ahli Majlis 019-8771549
 KR. DORIN AK DOBIN Ahli Majlis 011-25095527
 KR. ABU BAKAR BIN MORSHIDI Ahli Majlis 011-21874384
 KR. VOON NGAT JAN Ahli Majlis 013-7264068
 KR. CHIN SIAW YIEN Ahli Majlis 019-8596832
 KR. LIEW YU PENG Ahli Majlis 010-3263773
 KR. ATET AK LEKENG Ahli Majlis 019-8282131
 KR. VOON VU SEN Ahli Majlis 012-8878337
 KR JOHN KUAN VOON FOOK Ahli Majlis 014-8902232
 KR. LEE KIM FUNG Ahli Majlis 019-9918181
 KR. PAUL AK NOHAN Ahli Majlis 017-8279665
 KR. MARY DAROT @ MARY DAROT ANAK NADI Ahli Majlis 012-8886267
 KR. WENDY EARNEST SADAN Ahli Majlis 012-8804595
 KR. FREDDY PETER AK TONIK Ahli Majlis 013-8008941
 KR. ARANDO AK ARTHUR Ahli Majlis 016-9021158
 KR. IR. CHONG WEE LIN Ahli Majlis 013-8193962
 KR. GINNEA AK NYONEG Ahli Majlis 013-5557647
 KR. THEN JIN KEE Ahli Majlis 018-9757298
 KR. NORAZNI BIN JUNAIDI Ahli Majlis 013-5789096
 KR. RISED AK ABOY Ahli Majlis 016-8567350
 KR. RISENG AK NGIRAI Ahli Majlis 011-16071414
 KR. OBENG AK NAIT Ahli Majlis 019-6582635
 KR. FRANCIS AK MARIN Ahli Majlis 013-8279331
 KR. MERVIN AK MITO Ahli Majlis 013-6695774
 

PEMBAHAGIAN ZON AHLI-AHLI MAJLIS 
 
ZON AHLI MAJLIS KAWASAN
 
ZON 1
BRATAK
1.1 Kr. Wendy Earnest Sadan Kpg Tembawang, Tembawang Baru, Jugan
1.2 Kr. Dohek ak Nyogem Kpg Opar, Kpg Rumih
1.3 Kr. Francis anak Marin Kpg. Stenggang, Pidilam Stenggang, Sepadah
1.4 Kr. Wilta ak Ujah & 
Kr. Patric ak Jebeng
Kpg Nowang, Kpg. Sibuluh, Kpg. Grogo
ZON 2
JAGOI
2.1 Kr. Ginnea ak Nyoneg Kpg. Serasot 1, Serasot 2, Sri_Eng, Skibang
2.2 Kr. Paul anak Nohan Kpg. Jagoi Duyoh, Jagoi Pinomu, Serikin, Bogag
2.3 Kr. Mervin ak Mito Kpg. Stass, Plaman Bouw, Sebobok
ZON 3
SINGAI
3.1 Kr. Riseng anak Ngirai Kpg. Atas, Kpg. Badul, Kpg. Mikaguon Sudoh
3.2 Kr. Arando ak Arthur &
Kr. Freddy Peter ak Tonik
Kpg. Daun, Daun Ngori, Kpg. Senibung, Kpg. Tanjung. Bowang, Kpg. Tanjung Poting
3.3 Kr. Rised anak Aboy Kpg. Bobak Sajong, Kpg. Bobak Sejinjang
3.4 Kr. Mary Darot @ Mary Darout anak Nadi Kpg. Apar, Tabong, Barieng, Segong

 
 
ZON AHLI MAJLIS KAWASAN
ZON 4
KROKONG, TRINGGUS, PADANG PAN
4.1 Kr. Dilon Kuron Mejoh Kpg. Blimbin, Kpg. Kaman, Kpg. Bijuray Mongag, Kpg. Pedaun Bawah, Kpg. Pengkalan Tebang, Kpg. Ledan Gumbang, Tringgus Matan Nguan, Tringgus Rabak Rotan, Tringgus Bong
4.2 Kr. Dorin anak Dobin Kpg. Fairy, Tongga, Krokong, Puak Krokong, Batu Spit, Peros, Sinaan, Bijongon, Gumbang, Padang Pan

ZON 5
SEREMBU
5.1 Kr. Yousli ak Mihos Kpg. Seromah, Seropak, Skio, Sogo, Segubang
5.2 Kr. Atet ak Lekeng &
Kr. Prem ak Notes 
Kpg. Kopit, Sega, Peninjau Baru, Peninjau Lama
5.3 Kr. Atet ak Lekeng Kpg. Sibulung, Podam, Merembeh
5.4 Kr. Voon Vu Sen Pekan Paku dan sekitarnya
ZON 6
SUNGAI PINANG, KANDIS LAMA, KANDIS BARU
6.1 Kr. Wejok ak Tomik Kpg. Sungai Pinang, Boka Toya, Kawasan Cina Seberang Sungai Siniawan, Kandis Baru, Kandis Lama, Kampung Siniawan Seberang
ZON 7
MUSI, TONDONG, SELALANG
7.1 Kr. Ir. Chong Wee Lin &
Kr. Then Jin Kee
Pekan Tondong & sekitarnya (termasuk Tondong Heights & Selalang), Pekan Musi & Sekitarnya
7.2 Kr. Norazni bin Junaidi Kpg. Melayu Seberang Buso

ZON 8
BATU KITANG, KRANJI, TANJUNG DURIAN
8.1 Kr. Voon Vu Sen Pekan Kranji (termasuk Riverdale), Tanjung Durian & Sekitarnya
8.2 Kr. Abu Bakar bin Morshidi Kpg. Kranji, Bunga Rampai, Lidah Tanah, Bukit Pancur

 

 
ZON AHLI MAJLIS KAWASAN 
ZON 9
SINIAWAN
9.1 Kr. Prem anak Notes & 
Kr. Lee Kim Fung
Pekan Siniawan & Sekitarnya (termasuk Taman Senggi, Taman Siniawan, Siniawan Blossom dan Siniawan Villa), Kawasan Jugan Siniawan
9.2 Kr. Abu Bakar bin Morshidi Kampung Siniawan, Kampung Melayu Kranji, Kampung Melayu Siniawan Seberang
ZON 10
PASAR BAU DAN SEKITARNYA
 

 
10.1 Kr. Ir. Chong Wee Lin Kawasan Bau Lama dan Sebuku (termasuk Taman Dayu)
10.2 Kr. Liew Yu Peng Kawasan Krian, Tanjung Batu, Kawasan Taiton/Lubang Angin (termasuk Taman Goldhill)
10.3 Kr. Yousli ak Mihos Kampung Skiat Baru, Skiat Lama
10.4 Kr. John Kuan Voon Fook Kawasan Bidi & Nam Leong
10.5 Kr. Voon Ngat Jan Pekan Jambusan (termasuk Taman Limbang, Taman Mutiara, Golden Villa, Taman Mawar, Taman Mei Ching, Taman Mei Yen) 
10.6 Kr. Chin Siaw Yien & 
Kr. Then Jin Kee
Bandar Bau (termasuk Taman Upland, Taman Indah & Seringgok)
10.7 Kr. Norazni bin Junaidi Pekan Buso, Kpg. Buso (kawasan Melayu) Kpg. Pangkalan Bau, Kpg. Tasik Biru, Kpg. Melayu (Kpg. Masjid/Kpg. Johari Sunchar)