picture

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN


FUNGSI TERAS 
 
  • Pentadbiran am dan perkhidmatan sokongan
 
  • Pengurusan sumber manusia dan pembangunan sumber manusia
 
  • Urusetia Mesyuarat Majlis Induk
 
  • Pengurusan Mesyuarat
 
  • Pengurusan rekod dan pemfailan
 
  • Sistem pengurusan kualiti -
 
  • Pengurusan Strategik - Balance Score Card  
 
  • Sistem Pengurusan Aduan
 
  • Integriti – OACP
 
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan