picture

 

BAHAGIAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN AWAM


FUNGSI TERAS 
 
  • Pengurusan alam sekitar dan kesihatan awam melalui sistem pengumpulan sisa pepejal yang berkesan, penyelenggaraan saliran dan rumput serta pembersihan jalan.
 
  • Kawalan penyakit berjangkit seperti denggi, demam, wabak dan wabak
 
  • Mengawal kualiti dan keselamatan makanan.
 
  • Penyelenggaraan pasar dan tandas awam
 
  • Memproses permohonan untuk pelbagai lesen komersial.
 
  • Penguatkuasaan Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan 1996, Akta yang berkenaan dan Peraturan berkaitan kesihatan awam.