picture

 

BAHAGIAN PERBENDAHARAAN


FUNGSI TERAS 
 
  • Pengurusan kewangan
 
  • Perakaunan - Pembayaran dan akaun boleh diterima.
 
  • Belanjawan dan pengurusan dana
 
  • Pelaburan
 
  • Emolumen dan pinjaman
 
  • Pengurusan aset
 
  • Pengurusan stor​​​​​​​