picture

 

BAHAGIAN PENILAIAN DAN PENCUKAIAN


FUNGSI TERAS 
 
  • Nilai semula semua pegangan berkadar.
 
  • Menyediakan bil penilaian
 
  • Menyediakan laporan kutipan penilaian bulanan dan tahunan.
 
  • Pengurusan tuntutan tunggakan taksiran
 
  • Menyediakan anggaran hasil untuk belanjawan tahunan
 
  • Menguruskan bayaran kadar daripada agensi kerajaan.
 
  • Memproses permohonan untuk pengecualian dan pengurangan taksiran.