Perkhidmatan dan Aktiviti


  • Merancang dan melaksanakan projek-projek pembangunan;
  • Memberi perkhidmatan perpustakaan kepada masyarakat di Daerah Bau;
  • Memberi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal di Pekan Bau dan Pekan-Pekan di dalam kawasan Daerah Bau;
  • Mengeluarkan pelbagai lesen, permit, pelan bangunan untuk mengawal aktiviti-aktiviti perniagaan dan memastikan keselamatan penduduk-penduduk di Daerah Bau;
  • Memberi perkhidmatan kawalan penyakit berjangkit;
  • Memberi perkhidmatan kaunter SBBS;
  • Mempercantikkan alam sekitar di Daerah Bau.