Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Menu Utama Menegak

 

MAJLIS DAERAH BAU

 Ruj. Kami : MDB/TAD/100/20 (21)

 

KENYATAAN SEBUTHARGA TERBUKA

1.         Sebutharga adalah dipelawa daripada kalangan  pembekal yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Dan Juruperunding ( UPKJ )  yang masih sah bagi perolehan  kerja-kerja seperti berikut :-

Bil.

No.Tender

Tajuk Projek

Pendaftaran Kategori/Kelas/Kepala/ Sub kepala

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Tender

Pendaftaran

UPKJ

1

MDB/ADM/QTP/2020/01

To Supply And Delivery Of Toner Printer To Bau District Council For The Year 2020

Kategori      : C

Kepala        : VIII

Sub Kepala : 3

 

RM 50.00

Kaunter Pembayaran, Majlis Daerah Bau

2

MDB/ADM/QS/2020/01

To Supply And Delivery Of Stationaries To Bau District Council For The Year 2020

 

2.         Dokumen Sebutharga boleh diperolehi dari Kaunter Pembayaran pada waktu pejabat mulai Jumaat, 22 November 2019 hingga Jumaat 29 November 2019, dan hanya dijual kepada kontraktor yang telah berdaftar dengan pihak majlis.

 

3.         Kontraktor dikehendaki membawa dokumen asal dan juga salinan (tidak dikembalikan) seperti di bawah untuk tujuan pengesahan dan pendaftaran sebelum sebutharga dikeluarkan :-

             3.1          Sijil Pendaftaran Perniagaan;

             3.2          Sijil Pendaftaran Perniagaan dengan UPK (UPKJ);

             3.3          Dokumen Sebutharga hendaklah diambil oleh pemegang lesen atau individu yang diwakilkan dengan Surat

Kebenaran daripada Syarikat.

3.4          Kad Pengenalan Pemegang Lesen

 

4.         Sebutharga yang telah lengkap diisi dengan besertakan lampiran seperti yang dinyatakan dalam perenggan 3, hendaklah dihantar di dalam sampul yang telah di gam dengan menggunakan sampul surat yang ditulis di atasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam peti sebutharga yang telah disediakan di dalam Bilik Mesyuarat, Tingkat 1, Bangunan Utama Majlis Daerah Bau sebelum atau pada 11.00 Pagi, Jumaat 29 November 2019, beralamat kepada:

 

SETIAUSAHA,

MAJLIS DAERAH BAU,

JALAN ONG GUAN CHENG,

94000 BAU, SARAWAK.

 

5.         Jawatankuasa Sebutharga tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana sebutharga yang lain.

 

 

 

SIMON WONG HONG YONG

Setiausaha,

Majlis Daerah Bau.

 

           Tarikh: 21 November 2019