Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Menu Utama Menegak

 

 Ruj. Kami : (  1   ) dlm.MDB/KR/100/1/Jilid 1

 

KENYATAAN SEBUTHARGA

Sebutharga adalah dipelawa daripada kalangan  kontraktor-kontrakor Bumiputera yang berdaftar dengan unit Pendaftran Kontraktor Dan Juruperunding (UPKJ) dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah bagi perolehan kerja-kerja seperti berikut:-

 

Nama Agensi/ Jabatan Yang mengeluarkan Dokumen Sebutharga

No.Tender

Tajuk Sebutharga

Pendaftaran

 

Harga Dokumen dan Tempat Jualan Dokumen Sebutharga

UPKJ

CIDB

Majlis Daerah Bau

MDB/PW/BP1/01/19

Membina Baru 15 Perhentian Bas Di Kawasan Daerah Bau, MD Bau

Kelas : D

Kepala : II

Sub Kepala : 7

Gred : G2 or above

Kategori: B

Pengkhususan : B04

 

(RM50.00/ set) Bahagian Perbendaharaan MD Bau

MDB/PW/BP1/02/19

Membina Dataran Bau ( Lobuh Bau), MD Bau

Kelas : D

Kepala : II

Sub Kepala : 1

Gred : G2 or above

Kategori: B

Pengkhususan : B04

MDB/PW/BP1/03/19

Membina Lampu Jalan di Kawasan Daerah Bau, MD Bau

Kelas : D or E

Kepala : V

Sub Kepala : 5(b)

Gred : G2 or above

Kategori: ME

Pengkhususan : E16

MDB/PW/JLN /01/19

Cadangan Naik Taraf Taman Awam Tahun 2019 di Taman Rekreaksi Tasik Biru, Majlis Daerah Bau, Sarawak

Kelas : D

Kepala : VI

Sub Kepala : 5

Gred : G2 or above

Kategori: CE

Pengkhususan :CE14

 

 

2.        Dokumen sebutharga boleh diperolehi boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran dilakukan untuk yuran Dokumen  ( Pada dan selepas 29.04.2019) dalam bentuk wang tunai dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

 

3.        Kontraktor atau wakil kontraktor dikehendaki membawa lesen asal dan sesalinan lesen  UPKJ dan CIDB untuk semakan sebelum dokumen sebutharga boleh dikeluarkan.

4.        Dokumen sebutharga  yang dikemukakan harus disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut:-

  1. Sijil Pendaftaran Perniagaan dan
  2. Sijil Perakuan Pendaftaran dan SPKK daripada CIDB yang menunjukan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan dalam bidang kerja tertentu atau
  3. Kontraktor-Kontraktor tempatan yang berdaftar dengan UPKJ.

 

**Kegagalan berbuat demikian, Jawatankuasa Sebutharga boleh menolak tawaran  sebutharga.

5.        Dokumen Sebutharga  yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk Sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender di alamat seperti berikut.

Pengerusi

Jawatankuasa Sebutharaga

Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan

Tingkat 2, Baitul Makmur, Medan Raya

93050, Petrajaya, Kuching, Sarawak

 

 

 

 

 

 

6.     Tarikh tutup bagi Sebutharga  di atas adalah pada  07.05.2019 (Selasa ) jam 12.00 Tengahari dan sebarang dokumen Tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

 

 

8.     Tempoh sah laku tender hendaklah 60 hari dari selepas tarikh tutup.

 

9.     Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau mana-mana tawaran lain selain yang di sebut di atas.

 

 

(SIMON WONG HONG YONG)

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

 

Tarikh: 29. 04 .2019