CARTA ORGANISASI

Struktur Organisasi

Majlis Daerah Bau diketuai oleh Pengerusi Majlis, merangkap Pegawai Daerah Bau. Beliau dilantik secara otomatik sebagai Pengerusi dalam Daerah di maria beliau berkhidmat menurut "Local Authorities Ordinance 1996" Seksyen 12(2) dan (3), bertanggungjawab mempengerusikan pelbagai Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Majlis.

 

Senarai Pegawai dan Ketua Bahagian Majlis Daerah Bau

 

Nama

Jawatan

Gred SSM

1

Cik. Anielia Ak Siam

Pengerusi Majlis / Pegawai Daerah Bau

N52

2

En. Ng Siang Wei

Setiausaha Majlis 

N44

4

Cik. Ilyana Bt Mohamad

Penolong Setiasusaha

N41

5

En. Donelly Deli ak Merun

Ketua Bahagian Kesihatan Awam

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

U29

6

Cik Dolly Derang Anak Alex

Ketua Bahagian Pentadbiran & Korporat

Penolong Pegawai Tadbir

N29

7

Cik. Shahbibah Bt Mohamad Bojeng

Ketua Bahagian Perbendaharaan

Penolong Akauntan

W29

8

Cik Merici anak Ceylist

Ketua Bahagian Kerja Raya

 Penolong Jurutera

JA29

9

En Akhmad Jamalul

Ketua Bahagian Penilaian & Pencukaian
Pemangku Penolong Pegawai Penilaian

W29

10


Cik. Adeline Francis

 

Ketua Bahagian Pendidikan Komuniti

Peolong Pegawai Tadbir

N29

11

En. Mohammad Faliq

Ketua Bahagian Penguatkuasa
Penolong Pegawai Penguatkuasa

KP29

 

 

Kaunselor atau Ahli Majlis dilantik oleh Yang Di Pertua Negeri menerusi Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan Sarawak. Mereka adalah wakil dari pelbagai komponen Parti Politik Barisan Nasional yang menubuhkan kerajaan. Walaubagaimanapun, tempoh pelantikan ini boleh dilanjutkan dengan kelulusan Yang Dipertua Negeri.

Tempoh bagi setiap perlantikan ialah 2 tahun. Mereka akan dilantik semula atau digantikan dengan Ahli yang lain melalui proses yang sama, setelah tamat tempoh memegang jawatan.

Setiausaha Majlis adalah Ketua Pegawai Eksekutif yang dilantik oleh Setiausaha Tetap, Kementerian Alam Sekitar selepas direstui serta kelulusan dari Setiausaha Kerajaan Negeri dan Kuasa Tempatan yang berkenaan menurut Syarat-Syarat Perkhidmatan Kuasa-Kuasa Tempatan Peraturan 1955 (Local Authority (Terms of Service) Regulation 1955). Beliau dilantik di bawah Seksyen 35 dan Seksyen Kecil (1)(c) Ordinan Kuasa Tempatan 1996, yang mana Syarat-Syarat Perkiridmatan Kuasa-Kuasa Tempatan Peratuaan 1955, telah dimansuhkan mulai berkuatkuasanya Ordinan di atas pada 30 Mei 1996.

Selaku Ketua Jabatan dan Ketua Perhubungan Awam, bertanggungjawab penuh ke atas keseluruhan jentera Pentadbiran Majlis, bertanggungjawab mengadakan pelbagai Mesyuarat Jawatankuasa Tetap dan memaklumkan Pengerusi serta Para Kaunselor tentang mesyuarat yang wajib dihadiri sepanjang tahun. Beliau juga menerima segala arahan daripada Menteri dan Setiausaha Kerajaan Negeri melalui Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan, melaksanakan arahan resolusi dan keputusan mesyuarat dengan mengarahkan Ketua Bahagian yang berkenaan, dan selaku Pemegang Waran berhubung kewangan Majlis dan menandatangani semua cek bayaran bersama Bendahari Majlis.

Senarai Nama Ahli-Ahli Majlis Julai 2019 - Julai 2021

 

1.

Cik. Anielia Ak Siam

Pegawai Daerah, Pengerusi

2.

Kr. Wlliam Ding

Timbalan Pengerusi

3.

Kr. Dohek Ak Nyogem

Ahli

4.

Kr. Wilta Ak Ujah

Ahli

5.

Kr. Patric Ak Jebeng

Ahli

6.

Kr. Wejok Ak Tomik

Ahli

7.

Kr. Prem Ak Notes

Ahli

8.

Kr. Haironi Bin Leh

Ahli

9.

Kr. Dilon Kuron Mejoh

Ahli

10.

Kr. Yousli Ak Mihos

Ahli

11.

Kr. Dorin Ak Dobin

Ahli

12.

Kr. Voon Ngat Jan

Ahli

13.

Kr. Kr. Chin Siaw Yien

Ahli

14.

Kr. Sarema Putri Binti Ismail

Ahli

15.

Kr. Liew Yu Peng

Ahli

16.

Kr. Atet Ak Lekeng

Ahli

17.

Kr. Voon Vu Sen

Ahli

18.

Kr. Rod @ Julin Ak San

Ahli

19.

Kr. Paul Ak Nohan

Ahli

20.

Kr. Poni Bin Tayon

Ahli

21.

Kr. Gidy ak Ruji

Ahli

22.

Kr. Voon Jong Fui

Ahli

23.

Kr. Angnes A/P Jonep

Ahli

24.

Kr. Marthadaria Ak Micheal Regid

Ahli

25.

Kr. Dominic Ritay Ak Tasan

Ahli

26.

Kr. Gray ak Joing

Ahli

27.

Kr. Josem Ak Daweg

Ahli

28.

Kr. Rised Ak Aboy

Ahli

29.

Kr. Luke Pihee @ Piee Ak Joheng

Ahli

30.

Kr. Riseng ak Ngirai

Ahli

31.

Kr. Obeng Ak Nait

Ahli

32.

Kr. Nody Ak Marin

Ahli