Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 16 Jan 2019
Versi 8.2.0

Menu Utama Menegak

 MAJLIS DAERAH BAU

BAU DICTRICT COUNCIL

 

 

NOTIS TENDER

 

1)       Tender  adalah dipelawa kepada kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran dan Juruperunding (UPKJ) dan Perakuan Pendaftaran Kontraktor dengan CIDB dalam kelas dan Kepala / Subkepala yang berkaitan yang masih sah dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:-

 

Bil.

No.Tender

Tajuk Projek

Pendaftaran

Kelas/Kepala/Subkepala

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Tender

Pendaftaran

UPKJ

CIDB

1

MDB/KEJ/T/16/01

Annual Term Contract For The Construction of Gravel Roadbase within The Area of Jurisdiction of Majlis Daerah Bau For The Year 2016

Kelas : D

Kepala : III

Sub Kepala : 1(d)

Berdaftar dengan CIDB

 

RM 200.00

 

2

MDB/KEJ/T/16/02

Annual Term Contract For Road Works Within The Area of Jurisdiction of Majlis Daerah Bau For The Year 2016

Kelas : D

Kepala : III

Sub Kepala : 2

Berdaftar dengan CIDB

RM 200.00

 

3

MDB/KEJ/T/16/03

Grass Cutting to Various Road within The Area of Jurisdiction of Majlis Daerah Bau Zone A For The Year 2016

Kelas : F

Kepala : VI

Sub Kepala : 5(b)

Berdaftar dengan CIDB

RM 50.00

 

4

MDB/KEJ/T/16/04

Grass Cutting to Various Road within The Area of Jurisdiction of Maljis Daeah Bau Zone B For The Year 2016

Kelas : F

Kepala : VI

Sub Kepala : 5(b)

Berdaftar dengan CIDB

RM 50.00

Kaunter Pembayaran,

Majlis Daerah Bau

5

MDB/KEJ/T/16/05

Grass Cutting to Various Road within The Area of Jurisdiction of Majlis Daerah Bau Zone C For The Year 2016

Kelas : F

Kepala : VI

Sub Kepala : 5(b)

Berdaftar dengan CIDB

RM 50.00

 

6

MDB/KEJ/T/16/06

Grass Cutting to Various Taman And Bazaar  within The Area of Jurisdiction of Majlis Daerah Bau For The Year 2016

Kelas : F

Kepala : VI

Sub Kepala : 5(b)

Berdaftar dengan CIDB

RM 50.00

 

7

MDB/KEJ/T/16/07

Landscape Maintenance Works  within The Area of Jurisdiction of Majlis Daerah Bau For The Year 2016

Kelas : E

Kepala : VI

Sub Kepala : 5a(ii)

Berdaftar dengan CIDB

RM 100.00

 

8

MDB/KEJ/T/16/08

Fabrication And Delivery Of Road Signages within The Area of Jurisdiction of Majlis Daerah Bau For The Year 2016

Kategori : C

Kepala : IX

Sub Kepala : 4

Berdaftar dengan CIDB

RM 200.00

 

9

MDB/KEJ/T/16/09

Reflective Thermoplastic Roadline Markings within The Area of Jurisdiction of Majlis Daerah Bau For The Year 2016

Kelas : F

Kepala : III

Sub Kepala : 4(b)

Berdaftar dengan CIDB

RM 200.00

 

10

MDB/KEJ/T/16/10

Annual Term Contract For The Construction / Reconstruction Of Councilconcrete Drain And R.C Culverts Within The Area Of Jurisdiction Of Md Bau For The Year 2016

 

Kelas : E / D

Kepala : IV

Subkepala : 4(a)

Berdaftar dengan CIDB

RM 200.00

 

11

MDB/KEJ/T/16/11

Annual Term Contract For The Construction / Reconstruction Of Rubble Retaining Wall And Gabion Within The Area Of Jurisdiction Of Md Bau For The Year 2016

 

Kelas : E / D

Kepala : IV

Subkepala : 4(a)

Berdaftar dengan CIDB

RM 200.00

 

 

 

 

 

 

2)       Dokumen tender boleh diperolehi dari Kaunter Pembayaran  pada waktu pejabat mulai 23 November 2015 hingga

30 November 2015 dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

 

3)       Kontraktor dikehendaki membawa dokumen asal dan juga salinan (tidak dikembalikan) seperti di bawah untuk tujuan pengesahan sebelum tender dikeluarkan:-

 

3.1     Sijil Pendaftaran Perniagaan ;

3.2     Sijil Pendaftaran Perniagaan dengan UPK (UPKJ)

3.3     Status Taraf Bumiputra (STB) dan

3.4     Perakuan Pendaftaran Kontraktor (CIDB)

3.5     Dokumen tender hendaklah diambil oleh pemegang lesen atau individu yang diwakilkan dengan Surat Kebenaran dari Syarikat,

3.6     Kad Pengenalan Pemegang Lesen

 

4)       Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar di dalam sampul yang telah di gam dengan menggunakan sampul surat yang ditulis diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk tender dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender yang telah disediakan di dalam Bilik Mesyuarat, Tingkat 1, Bangunan Utama Majlis Daerah Bau sebelum atau pada 12:00 tengahari , Rabu 02 Disember 2015 beralamat kepada ;

 

Setiausaha,

Majlis Daerah Bau,

Jalan Ong Guan Cheng

94000 Bau, Sarawak.

 

5)       Iklan Notis Tender ini juga boleh di dapati di laman web rasmi Majlis iaitu www.baudc.gov.my

 

6)       Jawatankuasa Tender tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tender yang lain.

 

 

 

 

DIJAN ABET

Setiausaha,

Majlis Daerah Bau

 

Tarikh : 18 November 2015