Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Menu Utama Menegak

 

 Ruj. Kami : (10 ) dlm.MDB/KR/100/5/Jld.1

 

KENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa daripada kalangan  kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding ( UPKJ )  yang masih sah bagi perolehan  kerja-kerja seperti berikut :-

Bil.

No.Tender

Tajuk Projek

Pendaftaran

Kelas/Kepala/Subkepala

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Tender

Pendaftaran

UPKJ

1

MDB/PW/T/01/2020

LANDSCAPE MAINTENANCE WORKS WITHIN THE AREA OF JURISDICTION OF MAJLIS DAERAH BAU FOR THE YEAR 2020 (ZONE A)

KELAS : E or D

KEPALA : VI

SUB KEPALA :5

 

RM300.00

Kaunter Pembayaran,

Majlis Daerah Bau

2

MDB/PW/T/02/2020

LANDSCAPE MAINTENANCE WORKS WITHIN THE AREA OF JURISDICTION OF MAJLIS DAERAH BAU FOR THE YEAR 2020 (ZONE B)

KELAS : F or EX

KEPALA : VI

SUB KEPALA :5

RM300.00

3.

MDB/PW/T/03/2020

TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE OF ELECTRICAL WORK TO BAU DISTRICT COUNCIL’S BUILDING FOR THE YEAR 2020

Kelas : III

Kepala : VIIA

Sub Kepala : 1, 2(a), 2(b)

RM300.00

 

2.        Dokumen Tender boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran dilakukan untuk yuran dokumen (pada dan selepas 19.11.2019 dalam bentuk wang tunai dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

 

3.        Kontraktor atau wakil kontraktor dikehendaki membawa lesen asal UPKJ untuk semakan sebelum dokumen sebutharga boleh dikeluarkan.

 

4.        Dokumen tender yang dikemukakan harus disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut:-

  1. Sijil Pendaftaran Perniagaan
  2. Kontraktor-kontraktor tempatan yang berdaftar dengan UPKJ
  3. Profil Syarikat & Status Kewangan Syarikat 3 bulan terkini

**Kegagalan berbuat demikian, Jawatankuasa Sebutharga / Tender boleh menolak tawaran  sebutharga.

5.        Dokumen Tender yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk tender dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender di alamat seperti berikut.

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

Jalan Ong Guan Cheng

94000 Bau, Sarawak

 

6.     Tarikh tutup bagi Tender di atas adalah pada  02.12.2019 jam 12.00 Tengahari dan sebarang dokumen Tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

 

7.     Tempoh sah laku tender adalah 90 hari dari selepas tarikh tutup.

 

8.     Majlis Daerah Bau tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau mana-mana tawaran lain selain yang di sebut di atas.

 

(SIMON WONG HONG YONG)

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

 

Tarikh: 18 November 2019