Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Menu Utama Menegak

 

 

 

 

MAJLIS DAERAH BAU

BAU DICTRICT COUNCIL

 

NOTIS TENDER TERBUKA

 

1) Tender  adalah dipelawa kepada kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran dan Juruperunding (UPKJ) dalam kelas/kategori dan Kepala / Subkepala yang berkaitan yang masih sah dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:-

 

Bil

No.Tender

Tajuk Projek

Pendaftaran

Kategori/Kepala/Subkepala

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Tender

Pendaftaran

UPKJ

1. 

MDB/PH/T/2020/01

Maintenance Of Refuse Dumping Ground For The Year 2020

Kategori : C

Kepala : VII

Sub Kepala : 5 (i)

RM300.00

Kaunter Pembayaran, Majlis Daerah Bau

2. 

MDB/PH/T/2020/02

Services For Supply Roro For Refuse Collection And Disposal Service Within Council’s Jurisdiction  For The Year 2020 ZON A

Kategori: C

Kepala : VII

Sub Kepala : 2(a)

3. .

MDB/PH/T/2020/03

Services For Supply Roro For Refuse Collection And Disposal Service Within Council’s Jurisdiction  For The Year 2020 ZON B

Kategori: C

Kepala : VII

Sub Kepala : 2(a)

4. 

MDB/PH/T/2020/04

The Maintenance Of Cleanliness For Council’s Markets  And Public Toilets For The Year 2020

Kategori: B

Kepala : VII

Sub Kepala : 3a

5. 

MDB/PH/T/2020/05

Services For Litter Picking Of Protocol Roads  Within Council’s Jurisdiction  For The Year 2020

Kategori : C

Kepala : VII

Sub Kepala : 3(a)

6. 

MDB/PH/T/2020/06

The Annual Supply Of Desludging Services To Bau District Council For The Year 2020

Kategori : C

Kepala : VII

Sub Kepala : 5 (ii)

 

2) Dokumen tender boleh diperolehi dari Kaunter Pembayaran pada waktu pejabat mulai Selasa, 19 November 2019 hingga Isnin, 2 Disember 2019  dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

 

3) Kontraktor dikehendaki membawa dokumen asal dan juga salinan (tidak dikembalikan) seperti di bawah untuk tujuan pengesahan sebelum tender dikeluarkan:-

 

3.1 Sijil Pendaftaran Perniagaan ;

3.2 Sijil Pendaftaran Perniagaan dengan UPK (UPKJ)

3.3 Penyata Kewangan Syarikat 3 bulan terkini

3.4 Dokumen Tender hendaklah diambil oleh pemegang lesen atau individu yang diwakilkan dengan Surat Kebenaran dari Syarikat,

 

4) Tender yang telah lengkap diisi dengan bersertakan lampiran seperti yang dinyatakan dalam paragraph 3,  hendaklah dihantar di dalam sampul yang telah di gam dengan menggunakan sampul surat yang ditulis diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender yang telah disediakan di dalam Bilik Mesyuarat, Tingkat 1, Bangunan Utama Majlis Daerah Bau sebelum atau pada 12.00 tengahari,  Isnin, 2 Disember 2019  beralamat kepada ;

 

 

 

 

 

Setiausaha,

Majlis Daerah Bau,

Jalan Ong Guan Cheng

94000 Bau, Sarawak.

 

5) Jawatankuasa Tender tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tender yang lain.

 

 

 

 

 

 

                    SIMON WONG HONG YIONG

                   Setiausaha,

                   Majlis Daerah Bau

 

Tarikh :   18   November 2019