Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Menu Utama Menegak

 

 

 Ruj. Kami : (   10    ) dlm.MDB/KR/100/5/Jld.1

 

KENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa daripada kalangan  kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding ( UPKJ )  yang masih sah bagi perolehan  kerja-kerja seperti berikut :-

Bil.

No.Tender

Tajuk Projek

Pendaftaran

Kelas/Kepala/Subkepala

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Tender

Pendaftaran

UPKJ

1

MDB/PW/RMK11/8/19 (R)

PROGRAM BANDAR SELAMAT DI BANDAR BAU

Kelas : D or E

Kepala : V

Sub Kepala : 5

 

 

RM300.00

Kaunter Pembayaran,

Majlis Daerah Bau

2.

MDB/PW/RMK11/11/19

PROPOSED PARTIAL CLOSURE OF EXISTING DUMPING GROUND AT KAMPUNG SKIAT LAMA, BAU SARAWAK

Kelas : B or BX

Kepala : I

Sub Kepala : 1

RM350.00

3

MDB/PW/SP/01/2019

CADANGAN PEMBINAAN MARKET BASAH (NON-HALAL), DI LOT 860, BLOK 9, SENGGI-POAK LAND DISTRICT, BAU

(EARTHWORKS AND CIVIL WORKS PACKAGE)

Kelas : C

Kepala : I

Sub Kepala : 1

and

Kepala : III

Sub Kepala : 1

RM350.00

 

2. Dokumen Tender boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran dilakukan untuk yuran dokumen (pada dan selepas 17.10.2019 dalam bentuk wang tunai ) dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

 

3.  Kontraktor atau wakil kontraktor dikehendaki membawa lesen asal UPKJ untuk semakan sebelum dokumen sebutharga boleh dikeluarkan.

4. Dokumen tender yang dikemukakan harus disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut:-

a. Sijil Pendaftaran Perniagaan

b. Lesen UPKJ yang sah dan memenuhi syarat kerja yang diiklankan

c. Profil Syarikat & Status Kewangan Syarikat 3 bulan terkini

 

**Kegagalan berbuat demikian, Jawatankuasa Sebutharga / Tender boleh menolak tawaran  sebutharga.

5. Dokumen Tender yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk tender di sudut atas sebelah kanan dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender di alamat seperti berikut.

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

Jalan Ong Guan Cheng

94000 Bau, Sarawak

 

6. Tarikh tutup bagi Tender di atas adalah pada  30.10.2019 jam 12.00 Tengahari dan sebarang dokumen Tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

 

7. Tempoh sah laku tender adalah 90 hari dari tarikh tutup.

 

8. Majlis Daerah Bau tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau mana-mana tawaran lain selain yang di sebut di atas.

 

(SIMON WONG HONG YONG)

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

 

Tarikh:        16. 10 .2019