Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 16 Jan 2019
Versi 8.2.0

Menu Utama Menegak

 

 Ruj. Kami : (       ) dlm.MDB/BKR/NOTIS

 

KENYATAAN TENDER/SEBUTHARGA

Tender/Sebutharga adalah dipelawa daripada kalangan  kontraktor-kontrakor Bumiputera yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding ( UPKJ )  yang masih sah bagi perolehan  kerja-kerja seperti berikut :-

2.        Dokumen Sebutharga/Tender boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran dilakukan untuk

 

Bil

No.Tender

Tajuk Projek

Pendaftaran

Kelas/Kepala/Subkepala

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Tender

Pendaftaran

UPKJ

1

MDB/MARRIS/T/01/2018(R)

Menurap semula Jalan-Jalan di bawah seliaan Majlis Daerah Bau ( Zone kawasan Paku)

Kelas : D

Kepala :III

Sub Kepala : 2

 

RM300.00

 

 

 

 

2

MDB/MARRIS/T/02/2018(R)

Menurap semula Jalan-Jalan di bawah seliaan Majlis Daerah Bau ( Zone kawasan Jagoi)

Kelas : C

Kepala :III

Sub Kepala : 2

RM350.00

Kaunter Pembayaran,

Majlis Daerah Bau

3.

MDB/MARRIS/T/03/2018(R)

Menurap semula Jalan-Jalan di bawah seliaan Majlis Daerah Bau ( Zone kawasan Serembu)

Kelas : D

Kepala :III

Sub Kepala : 2

RM300.00

 

4

MDB/MARRIS/T/04/2018(R)

Menurap semula Jalan-Jalan di bawah seliaan Majlis Daerah Bau ( Zone kawasan Bratak)

Kelas : E

Kepala :III

Sub Kepala : 2

RM300.00

 

5

MDB/MARRIS/T/05/2018(R)

Menurap semula Jalan-Jalan di bawah seliaan Majlis Daerah Bau ( Zone kawasan Bau & Sekitarnya)

Kelas : D

Kepala :III

Sub Kepala : 2

RM300.00

 

6

MDB/MARRIS/T/06/2018(R)

Menurap semula Jalan-Jalan di bawah seliaan Majlis Daerah Bau ( Zone kawasan Singgai)

Kelas : C

Kepala :III

Sub Kepala : 2

RM350.00

 

7

MDB/MARRIS/T/07/2018(R)

Menurap semula Jalan-Jalan di bawah seliaan Majlis Daerah Bau ( Zone kawasan Krokong & Tringgus)

Kelas : D

Kepala :III

Sub Kepala : 2

 

RM300.00

 

8

MDB/MARRIS/T/08/2018(R)

Menurap semula Jalan-Jalan di bawah seliaan Majlis Daerah Bau ( Zone kawasan Jambusan)

Kelas : D

Kepala :III

Sub Kepala : 2

 

RM300.00

 

9

MDB/MARRIS/T/09/2018(R)

Menurap semula Jalan-Jalan di bawah seliaan Majlis Daerah Bau ( Zone kawasan Sungai Pinang)

Kelas : D

Kepala :III

Sub Kepala : 2

 

RM300.00

 

 

Yuran Dokumen (pada dan selepas 11.07.2018,Rabu) dalam bentuk wang tunai dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

3.        Kontraktor atau wakil kontraktor dikehendaki membawa lesen asal UPKJ untuk semakan sebelum dokumen sebutharga boleh dikeluarkan.

4.        Dokumen tender yang dikemukakan harus disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut:-

  1. Sijil Pendaftaran Perniagaan
  2. Kontraktor-kontraktor tempatan yang berdaftar dengan UPKJ
  3. Profil Syarikat & Status Kewangan Syarikat 3 Bulan Terkini

**Kegagalan berbuat demikian, Jawatankuasa Sebutharga / Tender boleh menolak tawaran  sebutharga.

 

 

 

5.        Dokumen Tender yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk tender/Sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender di alamat seperti berikut.

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

Jalan Ong Guan Cheng

94000 Bau, Sarawak

 

 

6.     Tarikh tutup bagi Tender di atas adalah pada  24.07.2018 (Selasa) jam 12.00 Tengah Hari dan sebarang dokumen Tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

 

 

8.     Tempoh sah laku tender hendaklah 60 hari dari selepas tarikh tutup.

 

9.     Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau mana-mana tawaran lain selain yang di sebut di atas.

 

 

 

(SIMON WONG HONG YONG)

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

 

 

 

Tarikh:        10. 07 .2018