Visi dan Misi

VISI

Majlis Daerah Bau sebagai model setempat dalam kemajuan Komuniti menjelang 2020

MISI

Kami komited untuk meningkatkan kualiti hidup komuniti melalui tadbir urus yang baik.

OBJEKTIF MAJLIS DAERAH BAU

 

  • Memantapkan kapasiti dan keupayaan Majlis dalam meningkatkan sistem pengurusan perkhidmatan Majlis yang lebih dinamik
  • Memperkasakan tadbir urus dan menerapkan nilai-nilai murni ke arah kecemerlangan Majlis.
  • Memperkukuh dan memantapkan lagi sumber hasil Majlis.
  • Mewujudkan lebih banyak lagi kemudahan infrastruktur awam yang terancang untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat setempat seterusnya mewujudkan persekitaran indah.
  • Memberiperkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dari segi pembangunan,kebersihan,keindahan,kesihatan dan keselesaan hidup.
  • Memantapkan kolaborasi strategik dengan pelbagai jabatan/agensi.