Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Menu Utama Menegak

Struktur OrganisasiStruktur Organisasi

Struktur Organisasi

Majlis Daerah Bau diketuai oleh Pengerusi Majlis, merangkap Pegawai Daerah Bau. Beliau dilantik secara otomatik sebagai Pengerusi dalam Daerah di maria beliau berkhidmat menurut "Local Authorities Ordinance 1996" Seksyen 12(2) dan (3), bertanggungjawab mempengerusikan pelbagai Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Majlis.Senarai Pegawai dan Ketua Bahagian Majlis Daerah Bau

 

Nama

Jawatan

Gred SSM

1

Cik. Anielia Ak Siam

Pengerusi Majlis / Pegawai Daerah Bau

N52

2

En. Simon Wong Hong Yong

Setiausaha Majlis 

N44

4 En. Wee Meng Hock Penolong Setiasusaha N41

5

Cik. Jackleen Ak Apek

Ketua Bahagian Kesihatan Awam

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

U32

6

En. Muhammad Ismail B. Ibrahim

Ketua Bahagian Pentadbiran & Korporat

Penolong Pegawai Tadbir

N29

7

Cik. Shahbibah Bt Mohamad Bojeng

Ketua Bahagian Perbendaharaan

Penolong Akauntan

W29

8

En. Kong Nam Fung

Ketua Bahagian Kerja Raya

 Penolong Jurutera

JA29

9 Pn. Doren Ak Nobil Ketua Bahagian Penilaian & Pencukaian
Pemangku Penolong Pegawai Penilaian
W29

10


Cik. Adeline Francis


Ketua Bahagian Pendidikan Komuniti

Peolong Pegawai Tadbir

N29

11 En. Alexander Ak Kasim Ketua Bahagian Penguatkuasa
Penolong Pegawai Penguatkuasa
KP29


 

Kaunselor atau Ahli Majlis dilantik oleh Yang Di Pertua Negeri menerusi Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan Sarawak. Mereka adalah wakil dari pelbagai komponen Parti Politik Barisan Nasional yang menubuhkan kerajaan. Walaubagaimanapun, tempoh pelantikan ini boleh dilanjutkan dengan kelulusan Yang Dipertua Negeri.

Tempoh bagi setiap perlantikan ialah 2 tahun. Mereka akan dilantik semula atau digantikan dengan Ahli yang lain melalui proses yang sama, setelah tamat tempoh memegang jawatan.

Setiausaha Majlis adalah Ketua Pegawai Eksekutif yang dilantik oleh Setiausaha Tetap, Kementerian Alam Sekitar selepas direstui serta kelulusan dari Setiausaha Kerajaan Negeri dan Kuasa Tempatan yang berkenaan menurut Syarat-Syarat Perkhidmatan Kuasa-Kuasa Tempatan Peraturan 1955 (Local Authority (Terms of Service) Regulation 1955). Beliau dilantik di bawah Seksyen 35 dan Seksyen Kecil (1)(c) Ordinan Kuasa Tempatan 1996, yang mana Syarat-Syarat Perkiridmatan Kuasa-Kuasa Tempatan Peratuaan 1955, telah dimansuhkan mulai berkuatkuasanya Ordinan di atas pada 30 Mei 1996.

Selaku Ketua Jabatan dan Ketua Perhubungan Awam, bertanggungjawab penuh ke atas keseluruhan jentera Pentadbiran Majlis, bertanggungjawab mengadakan pelbagai Mesyuarat Jawatankuasa Tetap dan memaklumkan Pengerusi serta Para Kaunselor tentang mesyuarat yang wajib dihadiri sepanjang tahun. Beliau juga menerima segala arahan daripada Menteri dan Setiausaha Kerajaan Negeri melalui Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan, melaksanakan arahan resolusi dan keputusan mesyuarat dengan mengarahkan Ketua Bahagian yang berkenaan, dan selaku Pemegang Waran berhubung kewangan Majlis dan menandatangani semua cek bayaran bersama Bendahari Majlis.

Senarai Nama Ahli-Ahli Majlis 2016 - 30 Jun 2019


1.

Cik. Anielia Ak Siam

Pegawai Daerah, Pengerusi

2.

Kr. Wlliam Ding

Timbalan Pengerusi

3.

Kr. Henry Ak Kisen

Ahli

4.

Kr. Paul Ak Nohan

Ahli

5.

Kr. Jeinoster Ak. Toka

Ahli

6.

Kr. Latap Ak Ugin

Ahli

7.

Kr. Aloysius Songan

Ahli

8.

Kr. Tonik Ak. Sijun

Ahli

9.

Kr. Ringgis ak Lehok

Ahli

10.

Kr. Nody Ak Marin

Ahli

11.

Kr. Vong Jong Fui

Ahli

12.

Kr. Poni Bin Tayon

Ahli

13.

Kr. Marthadaria Ak Michael Regid

Ahli

14.

Kr. Lai Muk Po

Ahli

15.

Kr. Chong Chun Min

Ahli

16.

Kr. Angnes A/P Jonep

Ahli

17.

Kr. Chong Yie Loong

Ahli

18.

Kr. Tan Jiew Hock

Ahli

19.

Kr. Lee Bui Li

Ahli

20.

Kr. Voon Vu Sen

Ahli

21.

Kr. Bong Boon Kah

Ahli

22.

Kr. Johet Ak. Naway

Ahli

23.

Kr. Michael Rijaew Ak. Misot

Ahli

24.

Kr. Bong Ngim Swee

Ahli

25.

Kr. Dohek Ak. Nyogem

Ahli

26.

Kr. Wejok Ak. Tomik

Ahli

27. Kr. Alim Ak . Ahkow Ahli
28. Kr. Haironi B. Leh Ahli
29. Kr. Juis Ak. Nogep Ahli
30. Kr. Abdul Liza B. Mohd. Mon Ahli
31. Kr. Rised Ak. Aboy Ahli
32. Kr. Pihee @ Piee Ak. Joheng Ahli
33. Kr. Obeng Ak Nait Ahli