Polls
Announcements

Direktori Staf

Majlis Daerah Bau
 

 
Bahagian Khidmat Pengurusan

NamaHubungi
SIMON WONG HONG YONG
Setiausaha, N44
082-763128
082-763545
ILYANA BINTI MOHAMAD
Penolong Setiausaha, N41
082-763129
082-763545
MUHAMMAD ISMAIL BIN IBRAHIM
Penolong Pegawai Tadbir, N29
082-763129 ext 25
082-763545
CHRISTINA AK JARAM
Pembantu Tadbir, N22
082-763129 ext 28
082-763545
ROSE NEBER BIRA
Pembantu Tadbir, N19
082-763129 ext. 14
082-793545
JESSICA MICHAEL JOHN
Pembantu Tabdir, N19
082-763129 ext. 13
082-763545
VIVIAN ANAK ROGER
Pembantu Tadbir, N19
082-763129 ext. 14
082-763545

Bahagian Perbendaharaan

NamaHubungi
SHAHBIBAH BINTI MOHAMAD BOJENG
Penolong Akauntan, W29
082-763129 ext. 20
082-763545
NURAZIERA BT SARKAWI
Penolong Akauntan, W29 (KUP)
082-763129 ext. 22
082-763545
JONG NAM TED
Pem.Tadbir Kewangan, W22
082-763129 ext 21
082-763545
MICHAEL DIREP AK NYUIN
Pem.Tadbir Kewangan, W22 (TBK)
082-763129 ext 17
DAYANA AK MEGRIN
Pem. Tadbir Kewangan, W19
082-763129 ext. 23
082-763545

Bahagian Penilaian dan Pencukaian

NamaHubungi
AKHMAD JAMALUL ALBAR
Penolong Pegawai Penilaian, W29
082-763129 ext. 24
082-763545
ESTHER JOHNNES TAM
Pembantu Penilaian W22
082-763129 ext. 12
082763545
DOREN AK NOBIL
Pembantu Penilaian, W22 (TBK)
082-763129 ext 12
082-763545
ARIC STEVEN AK MONDAY
Pembantu Penilaian, W22 (TBK)
082-763129 ext 12
082-763545
NURAIN NA'ILAH BT MONIL
Pembantu Penilaian, W19
082-763129
082-763545
MOHD HAFIDZULLAH B. SAID
Pembantu Penilaian, W19
082-763129

Bahagian Kesihatan Awam

NamaHubungi
DONELLY DELI
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, U29
082-763129 ext 26
082-763545
CHRISTIAN ROSEBELL AK DALAT
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, U29
082-763129
082-763545
DENSI AK RUNYA
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-763129 ext 26
082-763545
MICHAEL SANJAN AK SANTAP
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-763129 ext 26
082-763545
JULIANA BT. MAHDI
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-763129
082-763545
NURLIANA BT PADIL
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-763129
082-763545

Bahagian Kejuruteraan Awam

NamaHubungi
KONG NAM FUNG
Penolong Jurutera, J29
082-763129 ext. 30
082-763545
MERICI CEYLIST ANAK TAMAN
Penolong Jurutera, J29
082-763129 ext. 30
082-763545
SAMUEL SUWIM
Penolong Jurutera, J29
082-763129
082-763545
DORA ANAK RES
Penolong Jurutera, J29
082-763129
082-763545
VALERIE AK MINA
Pembantu Tadbir, N19
082-763129
082-763545

Bahagian Pembangunan Komuniti

NamaHubungi
ADELINE MOLLY AK FRANCIS KIYUK
Penolong Pegawai Tadbir, N29
082-763129
082-763545
FRANKY AK AJEM
Pembantu Perpustakaan, S22
082-763129 ext 32
DORIS AK NOJENG
Pembantu Perpustakaan, S22
082-763129 ext 32
082-763545
SURAYA BINTI JEMADI
Pembantu Tadbir, N19
082-763129
082-763545

Bahagian Penguat Kuasa

NamaHubungi
ALEXANDER AK KASIM
Penolong Pegawai Penguat Kuasa, KP29
082-763129 ext 24
082-763545
SUFADLY BIN JAPAR
Pembantu Penguat Kuasa, KP22
082 - 763128 ext. 25
082 - 763545
GABRIEL DANA
Pembantu Penguat Kuasa, KP22 (KUP)
082-763129 ext 25
082-763545
MOHARMAT @ KARIM BIN SADOR
Pembantu Penguat Kuasa, KP22 (TBK)
082-763129 ext. 25
082-763545
KUMAR PERUMAL
Pembantu Penguat Kuasa, KP22 (TBK)
082-763129 ext 25
082-763545
ELEZABETH SUSANTI ANAK SARI
Pembantu Penguat Kuasa, KP19
082-763129 ext 25
082-763545