Polls
Announcements

KENYATAAN TENDER 2 NOVEMBER 2021

Dipaparkan pada 03 Nov 2021

                                                                                                             Ruj. Kami : (27) dlm.MDB/KR/100/6/Jld.1

KENYATAAN TENDER

  1. Tender adalah dipelawa daripada kalangan  kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding ( UPKJ )  yang masih sah dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan malaysia (CIDB) bagi perolehan kerja-kerja seperti berikut:- 

Bil

No.Tender

Tajuk Projek

UPKJ (Kerja)

CIDB

( Kategori / Gred)

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Tender

Kelas

Kepala

Sub-Kepala

1

MDB/PW/PR/01/2020(R)

CADANGAN PEMBINAAN PASAR BASAH (NON-HALAL), DI LOT 860, BLOK 9, SENGGI-POAK LAND DISTRICT, BAU

 

 C

 

II

 

2

BERDAFTAR DENGAN CIDB

RM350.00/Set

Kaunter Pembayaran,

Majlis Daerah Bau

2

MDB/PW/T/01/2022

LANDSCAPE MAINTENANCE WORKS WITHIN THE AREA OF JURISDICTION OF MAJLIS DAERAH BAU FOR THE YEAR 2022 (ZONE A)

D or E

VI

5

BERDAFTAR DENGAN CIDB

RM300.00/Set

Kaunter Pembayaran,

Majlis Daerah Bau

3

MDB/PW/T/02/2022

LANDSCAPE MAINTENANCE WORKS WITHIN THE AREA OF JURISDICTION OF MAJLIS DAERAH BAU FOR THE YEAR 2022 (ZONE B)

EX or F

VI

5

BERDAFTAR DENGAN CIDB

RM300.00/Set

Kaunter Pembayaran,

Majlis Daerah Bau

Bil

No. Tender

Tajuk Tender

UPKJ (Elektrik)

CIDB

( Kategori / Gred)

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Tender

Kelas

Kepala

Sub-Kepala

4

MDB/PW/T/03/2022

TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE OF ELECTRICAL WORK TO BAU DISTRICT COUNCIL’S BUILDING FOR THE YEAR 2022

 

III

 

VIIA

 

1,2 (a), (b)

BERDAFTAR DENGAN CIDB

RM300.00/Set

Kaunter Pembayaran,

Majlis Daerah Bau

 

  1. Dokumen tender boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran dilakukan untuk yuran dokumen (pada dan selepas 02.11.2021(Selasa) dalam bentuk wang tunai dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

 

  1. Kontraktor / wakil kontraktor dikehendaki membawa salinan ASAL seperti di bawah untuk tujuan pengesahan sebelum dokumen tender boleh dikeluarkan:-

a)     Sijil Pendaftaran Perniagaan, Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan UPKJ;

b)     Kad Pengenalan Pemegang Lesen atau Kad Pengenalan wakil syarikat;

-        (wakil dikehendaki membawa surat pengakuan(authorised letter) daripada syarikat untuk pengesahan mengambil dokumen tender bagi pihak syarikat dan sesalinan kad pengenalan yang telah disahkan);

c)     Profil Syarikat termasuk Plant & Equipment serta Pengalaman Kontraktor

(dilampirkan sekali semasa menghantar dokumen tender sahaja);

d)     Penyata Kewangan 3 bulan terkini yang disahkan oleh pihak bank:-

(dilampirkan sekali semasa menghantar dokumen tender sahaja).

 

**Salinan dokumen diatas (yang telah disahkan oleh pegawai Gred 41 ke atas) juga perlu dimasukkan sekali bersama dokumen tender semasa menghantar dokumen tender. Kegagalan berbuat demikian, Jawatan Lembaga Tender boleh MENOLAK tawaran Tender.

  1. Dokumen Tender yang sempurna diisi dengan bersertakan lampiran seperti yang dinyatakan dalam paragraph 3 hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutupnombor dan tajuk tender/Sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender di alamat seperti berikut.

 

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

Jalan Ong Guan Cheng

94000 Bau, Sarawak


  1. Tarikh tutup bagi Tender di atas adalah pada  15.11.2021 (Isnin) jam 12.00 Tengahari dan sebarang dokumen Tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.
  1. Tempoh sah laku tender hendaklah 90 hari dari selepas tarikh tutup.
  1. Majlis Daerah Bau tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau mana-mana tawaran lain selain yang di sebut di atas.

 

(SIMON WONG HONG YONG)

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

Tarikh:        01/11/2021