QUOTATION FOR SUPPLYING PERSONAL COMPUTER AND LAPTOP MAJLIS DAERAH BAU FOR YEAR 2021

Dipaparkan pada 03 Nov 2021

 

 
   


Ruj. Kami :

 

KENYATAAN SEBUTHARGA

Sebutharga adalah dipelawa daripada kalangan  kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding ( UPKJ )  yang masih sah bagi perolehan  kerja-kerja seperti berikut :-

Bil.

No.Sebutharga

Tajuk Projek

Pendaftaran

Kelas/Kepala/Subkepala

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Sebutharga

Pendaftaran

UPKJ

3.

MDB/ADM/2021/Q/03

QUOTATION FOR SUPPLYING PERSONAL COMPUTER AND LAPTOP MAJLIS DAERAH BAU FOR  YEAR 2021

KELAS: C

KEPALA :IV

SUB HEAD :8

 

RM

50.00/SET

 

2.      Dokumen Sebutharga boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran dilakukan untuk yuran dokumen (pada dan selepas 02.11.2020, Selasa) dalam bentuk wang tunai dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

 

3.      Kontraktor atau wakil kontraktor dikehendaki membawa salinan asal seperti di bawah untuk tujuan pengesahan sebelum dokumen sebutharga boleh dikeluarkan:-

a)     Sijil Pendaftaran Perniagaan, Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan UPKJ;

 

b)     Kad Pengenalan Pemegang Lesen atau Kad Pengenalan wakil syarikat;

-        (wakil dikehendaki membawa surat pengakuan(authorised letter) daripada syarikat untuk pengesahan mengambil dokumen tender bagi pihak syarikat dan sesalinan kad pengenalan yang telah disahkan);

 

c)     Profil Syarikat termasuk Plant & Equipment serta Pengalaman Kontraktor

(dilampirkan sekali semasa menghantar dokumen tender sahaja);

 

d)     Penyata Kewangan 3 bulan terkini yang disahkan oleh pihak bank:-

(dilampirkan sekali semasa menghantar dokumen tender sahaja).

 

**Salinan dokumen diatas(yang telah disahkan) juga perlu dimasukan sekali bersama dokumen sebutharga semasa menghantar dokumen sebutharga. Kegagalan berbuat demikian, Jawatan Lembaga Sebutharga boleh MENOLAK tawaran sebutharga

5.      Dokumen Sebutharga yang sempurna diisi dengan bersertakan lampiran seperti yang dinyatakan dalam paragraph 3 hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutupnombor dan tajuk tender/Sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam peti sebutharga di alamat seperti berikut.

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

Jalan Ong Guan Cheng

94000 Bau, Sarawak

 

6.    Tarikh tutup bagi Sebutharga di atas adalah pada  08.11.2021 (Isnin) jam 12.00 Tengahari dan sebarang dokumen Sebutharga yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

7.    Tempoh sah laku tender hendaklah 90 hari dari selepas tarikh tutup.

8.    Majlis Daerah Bau tidak terikat untuk menerima tawaran Sebutharga yang terendah atau mana-mana tawaran lain selain yang di sebut di atas.

(SIMON WONG HONG YONG)

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

Tarikh:        02/11/2021