Polls
Announcements

KENYATAAN TENDER 1 NOVEMBER 2021

Dipaparkan pada 01 Nov 2021

 

 

 

 

MAJLIS DAERAH BAU

 

KENYATAAN TENDER

 

1)      Tender adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding (UPKJ) yang masih sah bagi perolehan kerja-kerja seperti berikut :-

 

Bil.

No.Tender

Tajuk Projek

Pendaftaran

Kategori/Kepala/

Subkepala

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Tender

Pendaftaran

UPKJ 

1

MDB/PH/2022/T/01

The Maintenance Of Cleanliness For Council’s Markets For The Year 2022

Kategori:C

Kepala : VII

Sub Kepala : 3a

300.00

Kaunter Pembayaran, Majlis Daerah Bau

2

MDB/PH/2022/T/02

The Maintenance Of Cleanliness For Council’s Public Toilets For The Year 2022

Kategori:C

Kepala : VII

Sub Kepala : 3a

3.

MDB/PH/2022/T/03

Refuse Collection And Disposal Services For Bau District Council For The Year 2022 To 2023; Zone Pasar Bau Dan Sekitarnya

Kategori:B

Kepala : VII

Sub Kepala : 2a

4.

MDB/PH/2022/T/04

Refuse Collection And Disposal Services For Bau District Council For The Year 2022 To 2023; Zone Singai/Bratak/Sg. Pinang/Kandis Baru/Kandis Lama/Musi/Tondong/Selalang

Kategori:B

Kepala : VII

Sub Kepala : 2a

5.

MDB/PH/2022/T/05

Refuse Collection And Disposal Services For Bau District Council For The Year 2022 To 2023; Zone Batu Kitang/Kranji/Tanjung Durian/Siniawan/Serembu/ Jagoi/Krokong/Tringgus/Padang Pan/Gumbang

Kategori:B

Kepala : VII

Sub Kepala : 2a

6.

MDB/PH2022/T//06

Services For Supply Roro For Refuse Collection And Disposal Service Within Council’s Jurisdiction For The Year 2022

 Zone A

Kategori:C

Kepala : VII

Sub Kepala : 2a

7.

MDB/PH2022/T//07

Services For Supply Roro For Refuse Collection And Disposal Service Within Council’s Jurisdiction For The Year 2022

 Zone B

Kategori:C

Kepala : VII

Sub Kepala : 2a

8.

MDB/PH2022/T//08

Services For Supply Roro For Refuse Collection And Disposal Service Within Council’s Jurisdiction For The Year 2022

 Zone C

Kategori:C

Kepala : VII

Sub Kepala : 2a

9.

MDB/PH2022/T//09

Services For Litter Picking Of Protocol Roads Within Council’s Jurisdiction For The Year 2022

Kategori:C

Kepala : VII

Sub Kepala : 3 (a) (ii)

10.

MDB/PH2022/T//10

Maintenance Of Refuse Dumping Ground For The Year 2022

Kategori:C

Kepala : VII

Sub Kepala : 5(i)

11.

MDB/PH2022/T//11

The Annual Supply Of Desludging Services To Bau District Council For The Year 2022

Kategori:C

Kepala : VII

Sub Kepala : 5(ii)

300.00

Kaunter Pembayaran, Majlis Daerah Bau

 

2)      Dokumen tender boleh diperolehi dari Kaunter Pembayaran pada waktu pejabat mulai SELASA2 hb November 2021 dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

 

 

3)      Dokumen tender yang dikemukankan harus disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut :

 

3.1    Sijil Pendaftaran Perniagaan ;

3.2    Sijil Pendaftaran Perniagaan dengan UPK (UPKJ)

3.3    Profile Syarikat dan Penyata Kewangan Syarikat 3 bulan terkini

3.4    Dokumen tender hendaklah diambil oleh pemegang lesen atau individu yang diwakilkan dengan Surat Kebenaran dari Syarikat,

 

Kegagalan berbuat demikian , Jawatankuasa Tender Majlis berhak menolak tawaran tender.

 

4)      Dokumen tender yang telah lengkap diisi dengan bersertakan lampiran seperti yang dinyatakan dalam paragraph 3,  hendaklah dihantar di dalam sampul yang telah di gam dengan menggunakan sampul surat yang ditulis diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam peti sebutharga yang telah disediakan di dalam Bilik Mesyuarat, Tingkat 1, Bangunan Utama Majlis Daerah Bau sebelum atau pada 12.00 tengahari, ISNIN, 15hb November 2021 beralamat kepada ; 

Setiausaha,

Majlis Daerah Bau,

Jalan Ong Guan Cheng

94000 Bau, Sarawak.

 

5)      Jawatankuasa Tender  tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana sebutharga yang lain.

 

 

 

 

 

 

                    SIMON WONG HONG YIONG

                   Setiausaha,

                   Majlis Daerah Bau

 

Tarikh :   1 November 2021