Polls
Announcements

KENYATAAN TENDER (MARRIS) 30 SEPTEMBER 2021

Dipaparkan pada 05 Oct 2021

                                                                         Ruj. Kami : (25) dlm.MDB/KR/100/6/Jld.1

 

KENYATAAN TENDER

 

  1. Tender adalah dipelawa daripada kalangan  kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding ( UPKJ )  yang masih sah dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi perolehan  kerja-kerja seperti berikut :-

Bil

No Tender

Tajuk Tender

UPKJ

CIDB (Kategori /Gred)

Yuran Dokumen

(RM)

Tempat Jualan Dokumen Tender

Kelas

Kepala

Sub-Kepala

1

MDB/PW/T/16/2021 (R)

ANNUAL TERM CONTRACT FOR REPAIR / RECONSTRUCTION OF REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD LINE MARKINGS WITHIN THE JURISDICTION OF MAJLIS DAERAH BAU 

E

III

4

BERDAFTAR DENGAN CIDB

300.00

KAUNTER MAJLIS DAERAH BAU

 

  1. Dokumen tender boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran dilakukan untuk yuran dokumen (pada dan selepas 01.10.2021, Jumaat) dalam bentuk wang tunai dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang di tetapkan.

 

  1. Kontraktor / Wakil Kontraktor hendaklah membawa bersama salinan ASAL serta salinan yang telah diakui sah seperti di bawah untuk tujuan pengesahan sebelum dokumen tender boleh dikeluarkan:-

a)     Sijil Pendaftaran Perniagaan, Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan UPKJ dan CIDB

b)     Kad Pengenalan Pemegang Lesen atau Kad Pengenalan wakil syarikat;

-        (wakil dikehendaki membawa surat pengakuan(authorised letter) daripada syarikat untuk pengesahan mengambil dokumen tender bagi pihak syarikat dan sesalinan kad pengenalan yang telah disahkan);

c)     Profil Syarikat termasuk Plant & Equipment serta Pengalaman Kontraktor

(dilampirkan sekali semasa menghantar dokumen tender sahaja);

d)     Penyata Kewangan 3 bulan terkini yang disahkan oleh pihak bank:-

(dilampirkan sekali semasa menghantar dokumen tender sahaja).

 

**Salinan dokumen diatas (yang telah disahkan oleh pegawai Gred 41 ke atas) juga perlu dimasukan sekali bersama dokumen tender semasa menghantar dokumen tender. Kegagalan berbuat demikian, Jawatan Lembaga Tender boleh MENOLAK tawaran Tender.

4.      Dokumen Tender yang sempurna diisi dengan bersertakan lampiran seperti yang dinyatakan dalam paragraph 3 hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas tarikh tutupnombor dan tajuk tender dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender di alamat seperti berikut.

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

Jalan Ong Guan Cheng

94000 Bau, Sarawak

 

5.    Tarikh tutup bagi Tender di atas adalah pada 14.10.2021 (Khamis) jam 12.30 tengah hari dan sebarang dokumen Tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

 

6.    Tempoh sah laku tender hendaklah 90 hari dari tarikh tutup.

 

7.    Majlis Daerah Bau tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

(SIMON WONG HONG YONG)

Setiausaha

Majlis Daerah Bau

 

Tarikh: 30.09.2021